Podpora EU

Tento projekt je spolufinancovám Evropskou unií

V roce 2019 získala firma Catering Portal s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Catering Portal s.r.o.  na projekt CateringPortal.cz v Praze za účelem vylepšení konkurenceschopnosti. Očekávaným výstupem je rozsáhlé vytvoření doplňujících funkcionalit webu, vylepšení designu webu, focení referencí na webové stránky.
Projekt CateringPortal.cz je spolufinancován  Evropskou unií.
 
 
 
 
Evropská unie MHMP
 
 

Máte zájem o nové zakázky?

Registrujte se jako dodavatel